Podmínky pro vrácení zboží

Podmínky pro vrácení chybně objednaného zboží


Na vrácení chybně objednaného zboží neexistuje žádný nárok.
O vrácení zboží může Kupující požádat Prodávajícího (Fisher Scientific, spol. s r.o.), žádost je vždy potřeba podat písemně.
Pokud se Prodávající rozhodne žádosti vyhovět a vzít zboží zpět, platí následující podmínky:

- O možnost vrácení zboží lze požádat nejpozději do 1 měsíce od jeho obdržení
- Prodávající (Fisher Scientific, spol. s r.o.) si vyhrazuje právo žádost odmítnout bez udání důvodu

- Zboží musí být nepoužité a nepoškozené.
- Zboží musí být v originálním obalu. Obal nesmí být jakkoliv poškozen ani jakkoliv popsán (například fixem napsáno „zboží k vrácení“). Ke zboží musí být přiložena kopie dodacího listu.
- Vrácené zboží dopraví Kupující zpět Prodávajícímu na své náklady, lze se dohodnout na využití dopravy Prodávajícího, předem vyčíslené náklady budou v takovém případě naúčtovány Kupujícímu.
- Pokud při kontrole zboží zjistí Prodávající poškození zboží, je oprávněn zboží vrátit Kupujícímu. Dohoda o vrácení zboží se v takovém případě ruší od počátku s tím, že Kupující hradí dopravu k Prodávajícímu a Prodávající hradí dopravu zpět ke Kupujícímu, Kupující hradí navíc poplatek za kontrolu vráceného zboží dle Sazebníku poplatků, uvedeného na www.thermofisher.cz.
- Za vrácení zboží je účtován Storno poplatek dle Sazebníku poplatků, uvedeného na www.thermofisher.cz. V případě, že bude zboží vraceno zpět výrobci, je Storno poplatek účtován individuálně dle podmínek výrobce, v takovém případě je rovněž účtováno dopravné k výrobci..