Sazebník poplatků

Sazebník poplatků a servisních prací


Platno od 15.3.2022
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Poplatky:  
manipulační poplatek 150,- až 1000,- Kč (dle bodu 4.3 podmínek)
   
Sankční poplatky:  
poplatek za prodlení s převzetím zboží 0,5% z ceny zboží
za každý započatý den prodlení  
storno poplatek – zboží z aktuálního katalogu Dodavatele 20% z ceny zboží
storno poplatek – zboží neobsažené v aktuálním katalogu Dodavatele 50% z ceny zboží
poplatek za kontrolu vráceného zboží 500 Kč


 
Servis:  
práce servisního technika 850 Kč/hodinu
dopravné servisního technika 14 Kč/km
diagnostika opravy 950 Kč
(je účtována v případě, že není objednána oprava)  


 
Validace přístrojů:  
Dávkovače a byrety, Titronic 96, Basic, Universal, 500 4 800 Kč
Titrátory, TitroLine 96, Easy, KF, 5000 6 200 Kč
Titrátory TitroLine Alpha, Alpha Plus, 6xxx/7xxx 7 800 Kč
Příplatek za každou další dávkovací jednotku titrátoru 3 200 Kč
pH metry, konduktometry 4 550 Kč
Příplatek za pH elektrodu nebo vodivostní sondu 1 350 Kč
pH-metry, konduktometry - kalibrace na pufry 1 900 Kč
Multimetry 6 200 Kč
Multimetry - kalibrace na pufry 2 200 Kč
IDS přístroje, s 1 sondou 4 550 Kč
IDS přístroje, se 2 sondami 6 200 Kč
IDS přístroje, se 3 sondami 7 800 Kč
Fotometry 4 200 Kč
Spektrofotometry VIS 5 500 Kč
Spektrofotometry UV/VIS 6 200 Kč
Instalační a operační kvalifikace IQ/OQ 15 900 Kč
Dopravné technika (jízdné) 14 Kč/km