Sazebník poplatků

Sazebník poplatků

Sazebník poplatků a servisních prací


Platno od 1.2.2021
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Poplatky:  
manipulační poplatek 130,- až 1000,- Kč (dle bodu 4.3 podmínek)
   
Sankční poplatky:  
poplatek za prodlení s převzetím zboží 0,5% z ceny zboží
za každý započatý den prodlení  
storno poplatek – zboží z aktuálního katalogu Dodavatele 20% z ceny zboží
storno poplatek – zboží neobsažené v aktuálním katalogu Dodavatele 50% z ceny zboží
poplatek za kontrolu vráceného zboží 500 Kč


 
Servis:  
práce servisního technika 770 Kč/hodinu
dopravné servisního technika 12 Kč/km
diagnostika opravy 850 Kč
(je účtována v případě, že není objednána oprava)  


 
Validace přístrojů:  
Dávkovače a byrety, Titronic 96, Basic, Universal, 500 4 400 Kč
Titrátory, TitroLine 96, Easy, KF, 5000 5 650 Kč
Titrátory TitroLine Alpha, Alpha Plus, 6xxx/7xxx 7 100 Kč
Příplatek za každou další dávkovací jednotku titrátoru 2 900 Kč
pH metry, konduktometry 4 150 Kč
Příplatek za pH elektrodu nebo vodivostní sondu 1 250 Kč
pH-metry, konduktometry - kalibrace na pufry 1 700 Kč
Multimetry 5 650 Kč
Multimetry - kalibrace na pufry 2 000 Kč
IDS přístroje, s 1 sondou 4 150 Kč
IDS přístroje, se 2 sondami 5 650 Kč
IDS přístroje, se 3 sondami 7 100 Kč
Fotometry 3 800 Kč
Spektrofotometry VIS 5 000 Kč
Spektrofotometry UV/VIS 5 650 Kč
Instalační a operační kvalifikace IQ/OQ 14 500 Kč
Dopravné technika (jízdné) 12 Kč/km