Sazebník poplatků

Sazebník poplatků a servisních prací


Platný od 9.2.2024
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Poplatky:
manipulační poplatek 180,- až 4000,- Kč (dle bodu 4.3 podmínek)
poplatek za nestandardní zpracování objednávky 350,- Kč (dle bodu 3.5 podmínek)
poplatek za nestandardní zpracování faktury 200,- Kč (dle bodu 5.5 podmínek)


Sankční poplatky:
poplatek za prodlení s převzetím zboží 0,5% z ceny zboží
za každý započatý den prodlení
storno poplatek – zboží z aktuálního katalogu Dodavatele 20% z ceny zboží
storno poplatek – zboží neobsažené v aktuálním katalogu Dodavatele 50% z ceny zboží
poplatek za kontrolu vráceného zboží 500 Kč


Servis:
práce servisního technika 1 040 Kč/hodinu
dopravné servisního technika 19 Kč/km
diagnostika opravy 1 250 Kč
(je účtována v případě, že není objednána oprava)


Validace přístrojů:
Dávkovače a byrety, Titronic 96, Basic, Universal, 500 6 050 Kč
Titrátory, TitroLine 96, Easy, KF, 5000 8 300 Kč
Titrátory TitroLine Alpha, Alpha Plus, 6xxx/7xxx 9 800 Kč
Příplatek za každou další dávkovací jednotku titrátoru 4 100 Kč
pH metry, konduktometry 5 700 Kč
Příplatek za pH elektrodu nebo vodivostní sondu 1 700 Kč
pH-metry, konduktometry - kalibrace na pufry 2 900 Kč
Multimetry 8 000 Kč
Multimetry - kalibrace na pufry 3 500 Kč
Spektrofotometry VIS 6 900 Kč
Spektrofotometry UV/VIS 8 600 Kč
Instalační a operační kvalifikace IQ/OQ 19 900 Kč
Dopravné technika (jízdné) 19 Kč/km
Hodinová sazba produktový specialista 1 660 Kč/hod