Sazebník poplatků

Sazebník poplatků a servisních prací


Platno od 1.10.2022
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Poplatky:  
manipulační poplatek 180,- až 2000,- Kč (dle bodu 4.3 podmínek)
   
Sankční poplatky:  
poplatek za prodlení s převzetím zboží 0,5% z ceny zboží
za každý započatý den prodlení  
storno poplatek – zboží z aktuálního katalogu Dodavatele 20% z ceny zboží
storno poplatek – zboží neobsažené v aktuálním katalogu Dodavatele 50% z ceny zboží
poplatek za kontrolu vráceného zboží 500 Kč


 
Servis:  
práce servisního technika 890 Kč/hodinu
dopravné servisního technika 14 Kč/km
diagnostika opravy 1050 Kč
(je účtována v případě, že není objednána oprava)  


 
Validace přístrojů:  
Dávkovače a byrety, Titronic 96, Basic, Universal, 500 5 300 Kč
Titrátory, TitroLine 96, Easy, KF, 5000 6 900 Kč
Titrátory TitroLine Alpha, Alpha Plus, 6xxx/7xxx 8 600 Kč
Příplatek za každou další dávkovací jednotku titrátoru 3 550 Kč
pH metry, konduktometry 5 050 Kč
Příplatek za pH elektrodu nebo vodivostní sondu 1 500 Kč
pH-metry, konduktometry - kalibrace na pufry 2 250 Kč
Multimetry 6 900 Kč
Multimetry - kalibrace na pufry 2 650 Kč
IDS přístroje, s 1 sondou 5 000 Kč
IDS přístroje, se 2 sondami 6 800 Kč
IDS přístroje, se 3 sondami 8 500 Kč
Fotometry 4 650 Kč
Spektrofotometry VIS 6 050 Kč
Spektrofotometry UV/VIS 7 200 Kč
Instalační a operační kvalifikace IQ/OQ 17 500 Kč
Dopravné technika (jízdné) 14 Kč/km