Sazebník poplatků

Sazebník poplatků a servisních prací


Platno od 1.3.2023
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Poplatky:  
manipulační poplatek 180,- až 2000,- Kč (dle bodu 4.3 podmínek)
   
Sankční poplatky:  
poplatek za prodlení s převzetím zboží 0,5% z ceny zboží
za každý započatý den prodlení  
storno poplatek – zboží z aktuálního katalogu Dodavatele 20% z ceny zboží
storno poplatek – zboží neobsažené v aktuálním katalogu Dodavatele 50% z ceny zboží
poplatek za kontrolu vráceného zboží 500 Kč


 
Servis:  
práce servisního technika 980 Kč/hodinu
dopravné servisního technika 19 Kč/km
diagnostika opravy 1 250 Kč
(je účtována v případě, že není objednána oprava)  


 
Validace přístrojů:  
Dávkovače a byrety, Titronic 96, Basic, Universal, 500 5 700 Kč
Titrátory, TitroLine 96, Easy, KF, 5000 7 800 Kč
Titrátory TitroLine Alpha, Alpha Plus, 6xxx/7xxx 9 200 Kč
Příplatek za každou další dávkovací jednotku titrátoru 3 900 Kč
pH metry, konduktometry 5 400 Kč
Příplatek za pH elektrodu nebo vodivostní sondu 1 600 Kč
pH-metry, konduktometry - kalibrace na pufry 2 700 Kč
Multimetry 7 600 Kč
Multimetry - kalibrace na pufry 3 100 Kč
Spektrofotometry VIS 6 500 Kč
Spektrofotometry UV/VIS 8 100 Kč
Instalační a operační kvalifikace IQ/OQ 18 800 Kč
Dopravné technika (jízdné) 19 Kč/km
Hodinová sazba produktový specialista  1 570 Kč/hod