Servisní podmínky

Servisní podmínky

Přístroje se do opravy přijímají jen s vyplněným dekontaminačním protokolem, který lze stáhnout zde.

Ceny oprav se řídí aktuálním ceníkem a všeobecně platnými obchodními podmínkami, které lze nalézt zde.

Ceny validací se řídí ceníkem, který lze nalézt zde.

Kontakt pro konzultace a zadání oprav:

Fisher Scientific, s.r.o.
servisní oddělení
Tel.: 466 798 243, mobil: 777 601 588
E-mail: servis.cz@thermofisher.com