Portfolio IBA Lifesciences

 
 
Vážení přátelé,
do naší nabídky přibyly produkty IBA Lifesciences, samostatnou kategorii najdete zde.
 
 
IBA Lifesciences GmbH je biotechnologická společnost nabízející produkty pro výzkum v  biologických vědách v akademické sféře a průmyslu. Poskytují výkonné nástroje pro izolaci buněk a proteinů na základě patentované technologie Strep-tag®, která je založena na interakci mezi afinitními značkami (Strep-tag®II nebo Twin-Strep-tag®) a speciálně upraveným streptavidinem (Strep-Tactin® nebo Strep-Tactin®XT). Tato metoda umožňuje jednoduchou purifikaci bez optimalizace, konečné eluce a vysoké čistoty (více než 95 %). 

Portfolio je primárně zaměřené na: 
  • Purifikaci proteinů
  • Značení a detekci proteinů
  • Izolaci buněk
  • Analýzu interakcí proteinů
  • Stimulaci a expanzi T buněk
Sídlo a výroba v Německu, společnost má certifikaci ISO 9001:2015 a více informací najdete na www.iba-lifesciences.com.