Portfolio Proteintech nově v naší nabídce

Portfolio Proteintech nově v naší nabídce
Vážení přátelé,
dovolíme si vás upozornit na nově zařazené portfolio firmy Proteintech. Největší část portfolia Proteintech zaujímají primární protilátky (rekombinantní, monoklonální, polyklonální, konjugované s fluorescenčními barvivy a mnoho dalších). Dále nabízí širokou škálu ELISA kitů, rekombinantních proteinů, ale také sekundární protilátky, proteinové laddery a fúzní proteiny. Položky najdete vlevo v samostatné kategorii a další informace lze najít na Proteintech.