Změna sídla společnosti

Oznamujeme, že od 1.7.2022 se mění sídlo společnosti takto: 
 
Fisher Scientific, spol. s r.o. 
Průmyslová 387 
530 03 Pardubice 
 
Všechny ostatní údaje zůstávají nezměněny.